plastic polymer วัสดุที่ยังคงเป็นของแข็งในอุณหภูมิห้อง

พลาสติก มาจากคำภาษากรีก plastic polymer ซึ่งหมายถึงการขึ้นรูปหรือการขึ้นรูป อย่างไรก็ตามพลาสติกไม่มีคำนิยามที่เหมือนกัน บางคนนิยามพลาสติกให้แคบลงโดยเน้นที่คุณสมบัติเฉพาะ plastic polymer คนอื่นๆ ใช้แนวทางที่กว้างขึ้นซึ่งรวมถึงกระบวนการผลิตที่หลากหลายเริ่มต้นด้วยการพิจารณาพลาสติกเป็นวัสดุวัสดุพลาสติกประกอบด้วยโมเลกุล

ขนาดใหญ่ที่สังเคราะห์ขึ้นหรือดัดแปลงประการแรก ใช้เวลาสักครู่คิดเกี่ยวกับเนื้อหาทั้งหมดที่มีในโลกนี้ ในไม่ช้า plastic polymer คุณจะรู้ว่าวัสดุเหล่านี้จัดอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งจากสามประเภท ได้แก่ ของเหลว ก๊าซ และของแข็ง ในขณะที่สังเกตว่าวัสดุส่วนใหญ่สามารถเปลี่ยนจากสถานะ plastic polymer หนึ่งเป็นอีกสถานะหนึ่งได้โดยการให้ความร้อนหรือความเย็น ลองมาจำกัดขอบเขตของเราให้แคบลงเกี่ยวกับวัสดุที่ยังคงเป็นของแข็งในอุณหภูมิห้อง

ผลิตสำเนาของวัสดุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติได้การพันธะเคมีเกิดขึ้น

เหลือแต่โลหะ เซรามิก และโพลีเมอร์พอลิเมอร์เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยโมเลกุลขนาดเล็กกว่าที่เชื่อมต่อกันด้วยพันธะเคมี โพลีเมอร์สามารถแบ่งออกเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติและโพลีเมอร์สังเคราะห์ plastic polymer ในพอลิเมอร์ธรรมชาติ การคัดเลือกโมเลกุลและกระบวนการพันธะเคมีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ plastic polymer จึงทำให้มีวัสดุต่างๆ เช่น ไม้ หนัง ผ้าฝ้าย ยาง ผม ในโพลีเมอร์สังเคราะห์ การคัดเลือกโมเลกุลและกระบวนการพันธะเคมีเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

สิ่งนี้ทำให้เรามีวัสดุ เช่น ไนลอน โพลีเอสเตอร์ และโพลิเอทิลีน เป็นที่น่าสังเกตว่า plastic polymer สังเคราะห์บางชนิดสามารถผลิตสำเนาของวัสดุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติได้

plastic polymer

พลาสติก plastic polymer

เช่น ยางสังเคราะห์ plastic polymer การปรับเปลี่ยนกระบวนการพันธะเคมีเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการที่เซลลูลอยด์หรือกระดาษแก้วถูกดัดแปลงพันธมิตรสังเคราะห์ในขอบเขตที่ลักษณะพอลิเมอร์ตามธรรมชาติของเซลลูโลสเปลี่ยนแปลงไปนี่คือวิธีการสร้าง plastic polymer สังเคราะห์ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เกิดจากกระบวนการที่ไม่เป็นธรรมชาติกระบวนการทางธรรมชาติที่ดัดแปลงแล้วกล่าว

การประกอบสำเร็จรูปที่มีน้ำหนักเบากว่า ในแง่ของการจัดการ

โดยย่อ โพลีเมอร์สังเคราะห์ทั้งหมดถือเป็นพลาสติก ศัพท์อุตสาหกรรมสำหรับวัตถุดิบพลาสติกเรียกว่าเม็ดพลาสติกการออกแบบชิ้นส่วนพลาสติกอย่างชาญฉลาด plastic polymer สามารถเป็นประโยชน์สำหรับผลิตภัณฑ์จำนวนมากที่ใช้ชิ้นส่วนโลหะในปัจจุบัน บ่อยครั้งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากจากการนับชิ้นส่วน ความสะดวกในการผลิต plastic polymer อัตราค่าแรง และต้นทุนด้านคุณภาพ คลื่นยักษ์ของการเปลี่ยนแปลงจากโลหะเป็นพลาสติก

ยังคงดำเนินต่อไป plastic polymer types และไม่มีข้อบ่งชี้ว่าแนวโน้มจะไม่ดำเนินต่อไปหรือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีการพัฒนาโพลีเมอร์ใหม่และดีขึ้นข้อดีอื่นๆ บางประการของการใช้พลาสติกแทนโลหะ ได้แก่ การประกอบสำเร็จรูปที่มีน้ำหนักเบากว่า ในแง่ของการจัดการและการขนส่ง สิ่งนี้สามารถแสดงถึงการประหยัดได้อย่างมาก plastic polymer ชิ้นส่วนพลาสติกยังไม่เสื่อมเสียหรือสึกกร่อน ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องชุบหรือเคลือบอย่างที่ชิ้นส่วนโลหะมักต้องการ