ความคุ้มครองและขายทะเบียนรถการปกป้องสำหรับรถของคุณ

การยื่นประกันภัยรถยนต์ถือเป็นงานที่สำคัญสำหรับเจ้าของรถ

ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุจากการโจรกรรมหรืออุบัติเหตุ ขายทะเบียนรถ  สิ่งสำคัญคือต้องมีความรู้ครบถ้วนทุกขั้นตอนในการมีประกันจากบริษัทประกันภัยรถยนต์ การขาดข้อมูลในการเรียกร้องค่าเสียหายในรถของคุณเป็นอีกปัญหาหนึ่ง มีวิธีที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิธีการบรรลุกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการชดใช้ค่าเสียหายรถยนต์ หนึ่งคือการเขียนรายการตรวจสอบเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ ที่เรามักชอบในบริษัทประกันภัย นี้จะช่วยให้คุณผ่านขั้นตอนการยื่นคำร้อง

  • มีข้อควรพิจารณาในการยื่นประกันภัยรถยนต์ ขั้นแรกคุณต้องยื่นคำร้องหรือไม่? หากคุณประสบอุบัติเหตุหรือรถของคุณถูกขโมย บริษัทของคุณอาจถือว่าคุณมีความเสี่ยงมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะขึ้นอัตราเบี้ยประกันภัยทุกครั้งที่คุณยื่นคำร้องการรับประกันของคุณ
  • ประการที่สอง โทรหาตำรวจ: หากคุณคิดว่ารถของคุณถูกขโมย ให้โทรแจ้งตำรวจทันที ควรยื่นรายงานของตำรวจเพื่อให้การสอบสวนเริ่มต้นขึ้น หากคุณประสบอุบัติเหตุ ให้โทร 911 ทันที หากไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ ให้โทรไปที่หมายเลขไม่ฉุกเฉินของตำรวจ

ประการที่สาม โทรหาบริษัทประกันของคุณ: เมื่อแจ้งตำรวจแล้ว ให้โทรไปที่หมายเลขเคลมของบริษัทประกันรถยนต์ของคุณ 

ยิ่งคุณเริ่มกระบวนการเคลมได้เร็วเท่าไหร่ รถของคุณจะได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ ป้ายทะเบียนสวย  เร็วเท่านั้น แม้ว่าอุบัติเหตุจะไม่ใช่ความผิดของคุณ แต่การแจ้งบริษัทของคุณจะอนุญาตให้ใช้เป็นทนายความได้ เช่น พวกเขาจะติดต่อกับบริษัทประกันภัยของผู้ขับขี่รายอื่นในนามของคุณ และจะทำให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับการชดเชยอย่างยุติธรรม

ประการที่สี่ เก็บบันทึกที่ดี: หากโทรศัพท์มือถือของคุณมีกล้อง ให้ถ่ายภาพที่เกิดเหตุและบันทึกความเสียหายต่อยานพาหนะทุกคันที่เกี่ยวข้อง และอย่าลืมจดป้ายทะเบียนของรถคันอื่นด้วย หลังจากที่ตำรวจแจ้งความเรื่องอุบัติเหตุแล้วขอสำเนา รายงานอุบัติเหตุเป็นบันทึกสาธารณะ ดังนั้นจึงมีให้สำหรับทุกคน ยกเว้นค่าธรรมเนียมเล็กน้อย

ประการที่ห้า กรอกและส่งคืนเอกสารโดยทันที ทะเบียนรถสวย : บริษัทประกันของคุณอาจต้องการให้คุณกรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนที่สุด และส่งคืนบริษัทภายในเวลาที่กำหนด

สุดท้าย รับการซ่อมรถของคุณ: บริษัทประกันภัยรถยนต์ของคุณจะนำคุณไปยังตำแหน่งที่รถของคุณได้รับการซ่อมแซม หรือกรณีรถเสียทั้งหมด บริษัทฯ จะกำหนดการเปลี่ยนรถhttps://www.luckytabien.com/