Cleanroom ทำงานอย่างไร

Cleanroom เป็นสถานที่ปลอดเชื้อที่มีการผลิตผลิตภัณฑ์บางอย่าง แต่ไม่เหมือนกับสภาพแวดล้อมการผลิตส่วนใหญ่ คลีนรูมจะต้องได้รับการตรวจสอบตลอดเวลาสำหรับอนุภาคในอากาศ หากอนุภาคในอากาศมีมากเกินไป ห้องปลอดเชื้ออาจถูกบุกรุกและต้องหยุดการผลิตผลิตภัณฑ์ โดยทั่วไป มาตรฐานที่จำเป็นสำหรับการผลิตรายการเฉพาะ จะเป็นตัวกำหนดระดับของสารปนเปื้อนในอากาศที่ได้รับอนุญาตให้ปรากฏอยู่ในห้องปลอดเชื้อได้ตลอดเวลา โดยทั่วไปแล้ว Cleanroom Standard 209E จะใช้เพื่อกำหนดมาตรฐานดังกล่าว

Cleanroom ระบุประเภทความสะอาดของอากาศที่แตกต่างกัน

ซึ่งต้องมีอยู่ใน Cleanroom ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ถูกผลิตขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากห้องสะอาดได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด จึงมักจะมีกฎเกณฑ์และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการเข้า Cleanroom การออกจากห้องปลอดเชื้อ และวิธีปฏิบัติตนขณะอยู่ในห้องปลอดเชื้ออยู่เสมอ เนื่องจากวิธีเดียวที่จะควบคุมสิ่งปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมคือการควบคุมระดับของกิจกรรมในสภาพแวดล้อมนั้นโดยสิ้นเชิงห้องสะอาดส่วนใหญ่จะเรียกร้องให้ผู้ที่เข้ามาทำในลักษณะใดวิธีหนึ่งและสวมเสื้อผ้าบางประเภท เสื้อผ้าเหล่านี้จะช่วยกันการปนเปื้อนและการกำหนดวิธีที่มีคนเข้าไปในห้องปลอดเชื้อ

สารปนเปื้อนจะถูกกันไว้อีกครั้งตัวอย่างเช่น คลีนรูมอาจกำหนดให้ทุกคนที่เข้าไปข้างในต้องคลุมร่างกายทั้งหมดและสวมเครื่องช่วยหายใจ ทั้งนี้เนื่องมาจากความจริงที่ว่าเส้นผมของมนุษย์เพียงเส้นเดียว หรือแม้กระทั่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากการหายใจของมนุษย์มากเกินไปก็อาจทำให้เกิดหายนะในที่สุดในห้องปลอดเชื้อ Cleanroom บางแห่งจะจำกัดความเร็วของการเคลื่อนไหวภายในคลีนรูม เนื่องจากบางครั้งการเคลื่อนไหวมากเกินไปอาจทำให้อนุภาคในอากาศมีปริมาณมากเกินกว่าจะอยู่ในคลีนรูมได้

วิธีอื่นๆ ในการรักษา Cleanroom ให้อยู่ในระดับที่มีสิ่งปนเปื้อนในอากาศคือ

การใช้ปัจจัยควบคุมดังกล่าวจะช่วยให้ห้องสะอาดสะอาดตามที่ควรจะเป็น และกีดกันการปนเปื้อนมากเกินไปไม่ให้เข้ามา คลีนรูมยังทำความสะอาดโดยใช้วิธีการเฉพาะเป็นระยะๆ เพื่อกันสิ่งปนเปื้อนทั้งหมดออกไป หากคลีนรูมปนเปื้อน จะต้องทำความสะอาดและทำให้ปลอดเชื้ออีกครั้ง นี่เป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานซึ่งค่อนข้างแพงในการดำเนินการ ดังนั้นจึงง่ายกว่ามากสำหรับบริษัทที่มีคลีนรูมที่จะปฏิบัติตามแนวทางที่เข้มงวด

ในเรื่องที่เกี่ยวกับห้องปลอดเชื้อและทุกคนที่เข้าไปคลีนรูมมีความจำเป็นเช่นเดียวกับสภาพแวดล้อมการผลิตอื่นๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ต่างจากสภาพแวดล้อมการผลิตอื่นๆ ไม่ใช่แค่ใครก็ตามที่สามารถกระโดดเข้าไปในห้องปลอดเชื้อได้เนื่องจากพวกเขาต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ด้วยเหตุผลนี้ ผู้ที่ทำงานใน Cleanroom จึงมักจะเป็นเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะสามารถรักษาความสะอาดและอยู่ในขั้นตอนการผลิตได้ตลอดเวลา

สนใจเพิ่มเติม http://www.p2mgroup.com