วัตถุประสงค์ของอุปกรณ์ gps tracking

gps tracking  อุปกรณ์ติดตาม GPS นั้นไม่เหมือนกับ GPS ติดรถยนต์ อุปกรณ์ GPS ทั้งสองทำงานโดยใช้ข้อมูลผ่านพิกัดดาวเทียม วัตถุประสงค์พื้นฐานของตัวติดตาม GPS คือการติดตามยานพาหนะเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงหรือยานพาหนะ อุปกรณ์ติดตามสามารถถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่ยานพาหนะได้เดินทางยานพาหนะหยุดทำงานนานเท่าใด ฯลฯ มักจะติดตั้งอุปกรณ์ติดตาม GPS ในยานพาหนะ อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ GPS ติดตามยังสามารถใช้สำหรับรอบรถจักรยานยนต์สกูตเตอร์และจักรยาน ตัวติดตาม GPS บางตัวได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจสอบและติดตามการเคลื่อนไหวของคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหากคอมพิวเตอร์สูญหายหรือถูกขโมย

ระบบของอุปกรณ์ gps tracking

ตัวติดตาม GPS ทั้งหมดใช้ดาวเทียมกำหนดตำแหน่งทั่วโลกซึ่งสามารถระบุตำแหน่งและความเร็วของยานพาหนะได้อย่างแม่นยำ ระบบติดตามจีพีเอสส่งข้อมูลไปยังวงโคจรดาวเทียม GPS ซึ่งกำหนดเส้นทางข้อมูลผ่านเครือข่ายเซลลูลาร์หรือโทรศัพท์กลับไปยังอุปกรณ์รับที่เกี่ยวข้อง ตัวติดตาม GPS ยังสามารถส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตและแจ้งเตือนผู้รับผ่านการส่งข้อความ SMS เช่นเดียวกับระบบ GPS ในรถยนต์ทั่วไปตัวติดตาม GPS ยังสามารถให้ข้อมูลแผนที่โดยละเอียดซึ่งแสดงว่ายานพาหนะเป้าหมายเดินทางไปที่ใด รายละเอียดการแมปที่ได้มาสามารถเก็บถาวรเพื่อการอ้างอิงในภายหลัง

ตัวติดตามจีพีเอสถูกนำมาใช้โดยการบังคับใช้กฎหมายนักสืบเอกชนการฉ้อโกงหรือการประกันนักสืบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสืบสวน บริษัท บางแห่งเช่น บริษัท ลีมูซีน บริษัท รับจ้างและ บริษัท จัดส่งใช้เครื่องมือติดตาม GPS เพื่อตรวจสอบและบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะหรือทรัพย์สินของ บริษัท นอกจากนี้อุปกรณ์ติดตามจีพีเอสสามารถใช้ในการติดตามยานพาหนะของ บริษัท ได้หากถูกขโมย

บาง บริษัท ใช้ระบบติดตาม GPS เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยการตรวจสอบระยะทางและความเร็วของยานพาหนะของ บริษัท เพื่อควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนเชื้อเพลิง ระบบติดตามจีพีเอสยังสามารถใช้เพื่อบันทึกวิธีที่พนักงานใช้ยานพาหนะของ บริษัท สำหรับการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า นอกจากนี้อุปกรณ์ติดตามจีพีเอสสามารถนำมาใช้อย่างถูกกฎหมายในการตรวจสอบกิจกรรมครอบครัวเช่นเด็กหรือคู่สมรส อย่างไรก็ตามการใช้ตัวติดตาม GPS นั้นมีข้อขัดแย้งในพื้นที่เหล่านี้ แม้ว่าอุปกรณ์ติดตามจีพีเอสสามารถนำมาใช้ในรัฐส่วนใหญ่ถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่มีใบอนุญาตพิเศษหรือใบอนุญาต แต่ก็ควรตรวจสอบกฎระเบียบของรัฐหรือรัฐบาลกลางที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์ติดตามจีพีเอส นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างในการใช้งานระหว่างตัวติดตาม GPS และระบบ  gps tracking ตัวติดตาม GPS เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลโดยการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของยานพาหนะเป้าหมาย โดยค่าเริ่มต้นหมายความว่าผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารภายในรถถูกติดตาม แผนที่รายละเอียดของที่ตั้งยานพาหนะสามารถส่งโทรศัพท์มือถือหรือระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่ได้รับไม่เพียงบันทึก แต่เก็บไว้ เครื่องมือติดตามจีพีเอสถูกใช้งานโดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อติดตามและตรวจสอบผู้ต้องสงสัยที่อาจถูกสอบสวน

ระบบ GPS ต้องการการติดตั้งซอฟต์แวร์แผนที่ซึ่งอนุญาตให้อุปกรณ์ให้ข้อมูลทิศทางสำหรับสถานที่ต่างๆ ตัวติดตาม GPS ไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์แผนที่เพื่อใช้งาน

ระบบ GPS นั้นไม่ได้ออกแบบมาเพื่อติดตามยานพาหนะ แต่ให้ข้อมูลอย่างแข็งขันเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถนำทางได้อย่างประสบความสำเร็จจากสถานที่หนึ่งไปยังปลายทางที่มีโปรแกรมไว้ล่วงหน้า ติดต่อเรา http://www.24gpstracking.com