Tag Archives: โรงละคร

โรงละครสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิต

“ปัจจุบันการเรียนการแสดงกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เนื่องจากการเรียนการแสดงสามารถพัฒนาศักยภาพในด้านการแสดงออก ด้านบุคลิกภาพให้กับผู้เรียนเป็นอย่างดี และยังสามารถปูทางให้ผู้เรียนได้นำไปต่อยอดสู่อาชีพนักแสดงได้ ซึ่งหลายคนใฝ่ฝันอยากที่จะไปให้ถึง แต่ในความเป็นจริงแล้ว การเรียนการแสดงยังมีบูรณาการที่หลากหลายมากกว่าการฝึกให้ผู้เรียนเป็นเพียงแค่ดารามากมายนัก”

การเรียนแบบละครสร้างสรรค์(Creative Drama) เป็นการสอนที่ไม่ได้มีเป้าหมายที่จะให้เรียนแล้วเป็นเพียงแค่นักแสดง แต่เพื่อนพัฒนาทักษะชีวิตอันหลากหลายของเยาวชนด้วย เช่น พัฒนาทักษะการคิด จินตนาการ, ทักษะการพูด โดยผ่านกระบวนการเล่านิทาน ผ่านวิชาคิดนอกกรอบ วิชามุมมอง วิชาละครด้นสด นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาทางด้านอารมณ์(EQ) โดยใช้ละครฉากต่างๆเป็นเสมือนโลกจำลองให้เด็กๆรู้จักเรียนรู้ หามุมมองชีวิต ที่หลากหลายผ่านฉากต่างๆของละครที่เล่นกันผ่านเหตุการณ์เฉพาะหน้าในการทำละครด้วยกัน

ภาพยนตร์หรือโรงละครเป็นสื่อให้ความบันเทิงที่มีอยู่ในสังคมไทยมาเป็นเวลานับร้อยปี การเริ่มต้นและเติบโตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในเมืองไทย เกือบเป็นไปในลักษณะคู่ขนานกับการเริ่มต้นและเติบโตของภาพยนตร์ในส่วนต่างๆของโลก การสร้างหนังในเมืองไทยก็เริ่มต้นเเละพัฒนาไปพร้อมๆกับพัฒนาการของหนังในส่วนอื่นของโลกเช่นกัน

การวางแผนการตลาดสำหรับภาพยนตร์ไทยหรือโรงละครเป็นสิ่งสำคัญ รวมถึงกลุ่มเป้าหมายคนดู ขนาด ประเภท จุดขายของภาพยนตร์ และฉายในระยะเวลาที่เหมาะสม การวางแผนสื่อที่ดีมีผลต่อการตัดสินใจในการจูงใจให้ไปชมภาพยนตร์ไทยหรือโรงละคร การใช้ตัวอย่างภาพยนตร์ สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ สื่อป้าย ผู้กำกับ ดาราภาพยนตร์ ฯลฯ ล้วนส่งผลต่อการชักจูงคนมาชมภาพยนตร์นอกจากการใช้สื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างภาพยนตร์ไทยที่มีคุณภาพ ตลาดในประเทศจะตอบรับมากขึ้น และได้รับความสนใจจากตลาดต่างประเทศด้วย

ธุรกิจโรงละครที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน

MDAwMDAwMDAx_MDkyMDEwOTIwMDkwNTAwMTMyOTAwNzU1

โรงละคร เป็นอาคารที่ใช้สำหรับฉายหรือแสดงภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงเพื่อความบันเทิงมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ผู้ชมเกิดความสนุกสนานผ่อนคลาย โดยในอดีตจะมีค่าตอบแทนให้กับผู้แสดงหรือไม่มีก็ได้ โรงละครมีสถาปัตยกรรมที่มีความซับซ้อน และมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง เพื่อรองรับจำนวนคนดูที่มาก และจำนวนผู้แสดงที่มีหน้าที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น คนแสดง คนประกอบฉาก  เทคนิคด้านเวที ฉาก แสง สี เสียง นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงความสะดวกและเพลิดเพลินของผู้ชมอีกด้วย

ละครเวทีหรือละครเพลงเชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรีก ละครของกรีกนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่จากการกล่าวคำบูชาเทพเจ้าเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ จุดเด่นของละครเวทีนั้น คือการสื่อสารระหว่างผู้ชมและนักแสดง ทำให้ผู้ชมเกิดความคล้อยตาม และอินว่าตัวเองอยู่ในเรื่องราวนั้นด้วย มีนักวิชาการท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างคนดูกับนักแสดงเช่นนี้ไม่มีในภาพยนตร์ เพราะภาพยนตร์เป็นสิ่งที่สร้างมาสำเร็จรูปแล้ว มันไม่สามารถตอบสนองเราได้ เพราะนักแสดงในภาพยนตร์ไม่สามารถได้ยินเรา รู้สึกถึงตัวตนของเราและไม่ว่าเราจะมีปฏิกิริยาอย่างไรก็ไม่มีผลใดๆ”

ในปัจจุบันธุรกิจการแสดงโรงละครได้รับความนิยมมาก เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าละครเวทีเพิ่งเข้ามาเป็นกระแสในช่วงหลังมานี้เพราะในสมัยก่อนละครเวทีมีข้อจำกัดอยู่มากมาย จึงทำให้ธุรกิจประเภทนี้เกิดๆดับๆมาทกยุคสมัย แต่ในปีนี้เองตัวเลขคนดูกับสูงขึ้นถึง 2 แสนคน เพิ่มขึ้นถึง 300 เปอร์เซ็น และจะมีโอกาสเติบโตไปอีก นับว่าเป็นตัวเลขที่สูงของวงการละครเวทีในไทยเลยทีเดียว ถึงแม้เวลานี้ละครเวทีจะเกิดจากคำว่ากระแส หรือแฟชั่น ที่จำกัดอยู่กับแค่คนบางกลุ่ม จากตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้น ก็เห็นได้ว่าละครเวทีจะเป็นเทรนใหม่ที่กำลังมาอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตามเสน่ห์ของละครเวทีคงเป็นความสนุกและประทับใจ มีความสด ที่ไม่ว่าจะถ่ายเป็นวีดีโอก็ไม่สนุกเท่ากับการมาดูสด และไม่มีการทำดีวีดี หรือซีดี ออกจำหน่าย ถ้าอยากจะได้อรรถรสก็คงต้องมาชมที่โรงละครเท่านั้น ละครเวทีนั้นเป็นเหมือนงานศิลปะ ไม่เหมือนภาพยนตร์ในโรงหนัง หรือเทปเพลง จึงทำให้ผู้ชมที่เข้าไปชมละครเวทีเกิดความติดใจและมารับชมอยู่หลายครั้ง

ธุรกิจการแสดงโรงละครในปัจจุบัน

ธุรกิจการแสดงโรงละครในปัจจุบัน

โรงละคร  คือ อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสถานที่สำหรับฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือ การแสดงรื่นเริงอื่นใด และ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดให้ประชาชนเข้าชมการแสดงนั้น เป็นปกติธุระ โดยจะมี ค่าตอบแทน หรือ ไม่มีก็ตาม ซึ่งในส่วนของโรงละครจะมีความซับซ้อนในการออกแบบเพราะเป็นอาคารที่มีหน้าที่ใช้สอยที่แตกต่างกัน แต่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ผู้คนที่มาใช้โรงละครก็มีหน้าที่ที่ไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคนดู หรือคนแสดงและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมทั้งการออกแบบโรงละครก็ต้องให้สอดคล้องกับเวที ฉาก แสง สี และเสียงอีกด้วย

เนื่องจากปัจจุบันการแสดงโรงละครได้รับการพัฒนาทักษะ และนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ เพื่อเพิ่มเติมความน่าตื่นตาตื่นใจที่คับคั่งด้วยคุณภาพ และรักษามาตรฐานการแสดงที่อยู่ในระดับสูงจึงเป็นที่นิยมมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการแสดงแต่ละชุดนั้นจะมีคุณลักษณะที่ดึงดูดใจผู้ชมและนำพามาซึ่งความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นความสมบูรณ์แบบของเสื้อผ้าหน้าผม ความท้าทายของการแสดง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีผู้คนสนใจที่จะเข้าชมเป็นจำนวนมาก จึงก่อให้เกิดเป็นธุรกิจ ที่สร้างรายได้เป็นจำนวนมาก อย่างเช่น  โรงละครไทยอลังการ จะแสดงความเป็นไทย ที่ผสมผสานกันอย่างสมบูรณ์แบบบนเวที เป็นระบบเสียงรอบทิศทาง ที่สมบูรณ์แบบตระการตากับพลุไฟ ด้วยระบบไพโรเทคนิค ทั้งภายใน และภายนอกโรงละคร และเป็นโรงละครแห่งเดียวที่สามารถนั่งชมการแสดงพลุไฟ ที่ยิ่งใหญ่ตระการตาได้ภายในโรงละคร นอกเหนือจากการแสดงในภาคปกติ แล้วโรงละครไทยอลังการ มีความพร้อมในด้านพื้นที่ทั้งภายในและภายนอก ที่ี่เอื้ออำนวยต่อการจัดงานต่างๆ ประกอบกับศักยภาพในด้านเทคนิคของเรา โรงละคร ไทย อลังการ จึงสามารถรอง รับการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ คอนเสิร์ต งานเลี้ยงสังสรรค์ และงานประชุมสัมมนา ระดับนานาชาติ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

จะเห็นได้ว่าการดำเนินธุรกิจการแสดงโรงละครในปัจจุบันได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากมีผู้สนใจที่จะเข้าชมมากขึ้นจึงส่งผลทำให้มีโรงละครต่างๆนานๆขึ้นมามากว่าสมัยก่อน อีกทั้งยังมีการแสดงโชว์ที่หลากหลายขึ้นทำให้ดึงดูดผู้ชมมากขึ้นทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น