Tag Archives: โรงละครนาฏยศาลา

โรงละครนาฏยศาลาหรือหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ที่มีการแสดงมาถึงปัจจุบัน

หลังจากเปิดการแสดงหุ่นละครเล็ก โรงละครนาฏยศาลาเป็นระยะเวลา 8 ปี โดยฝ่าฟันมรสุมปัญหาทางเศรษฐกิจและเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมือง รวมทั้งปัญหาสัญญาเช่าพื้นที่กับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จนกระทั่งมีหน่วยงานหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์ เพื่อให้การแสดงศิลปะหุ่นละครเล็กได้คงอยู่เป็นมรดกของชาติไทย ล่าสุดผู้บริหารโรงละครนาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก ได้ออกมาแจ้งว่า มีความจำเป็นที่จะต้องปิดตัวโรงละครแห่งนี้อย่างแน่นอนแล้ว โดยสาเหตุที่ต้องปิดตัวลงเนื่องจากพื้นที่สวนลุมไนท์บาซาร์ได้หมดสัญญาเช่า และต้องคืนพื้นที่ให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขณะนี้ทางโรงละครยังไม่มีสถานที่ใดที่จะรองรับ และไม่ได้ย้ายไปอยู่กับโรงละครอื่นหรือคณะอื่นทั้งสิ้น

หุ่นละครเล็กคณะของครูโจหลุยส์เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนโดยทั่วไป

ด้วยลักษณะพิเศษที่เคลื่อนไหวได้ทุกส่วนคล้ายคนจริง รวมทั้งความสวยงามของเครื่องแต่งกายแบบโขนละครจริงประกอบกับศิลปะการเชิดที่ แตกต่างจากการเชิดหุ่นกระบอกทำให้หุ่นละครเล็กมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ ถือเป็นหุ่นละครเล็กคณะเดียวของเมืองไทยที่มีการแสดงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน หุ่นละครเล็กคณะนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นมาตามลำดับ มีการสร้างหุ่นเพิ่มขึ้น สามารถหันหน้าไปมาได้ มีรูปทรงที่ได้สัดส่วน ท่วงท่าการรำและการเจรจาก็ปรับปรุงให้เหมือนคนจริงๆ ก่อนการแสดงจะมีการเชิดหน้าโรงและการสาธิตวิธีการเชิดประกอบคำบรรยาย เพื่อให้ผู้ชมได้มีโอกาสชมลีลาการแสดงของผู้เล่นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

การปิดตัวโรงละครครั้งนี้เป็นการปิดตัวเฉพาะพื้นที่ในสวนลุมไนท์บาซาร์ แต่การแสดงหุ่นละครเล็กก็ยังโลดแล่นอยู่ และไม่ได้ปิดฉากหุ่นโจหลุยส์ เพียงแต่เราไม่มีโรงละครจัดแสดงประจำทุกวัน จากนี้ไปก็จะรับแสดงเป็นครั้งคราวตามงานต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งสถานศึกษาและหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งเรายินดีไปแสดงเพื่อเผยแพร่ให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้และสนใจศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดเวลาที่ผ่านมาโรงละครนาฏยศาลาได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจ โรคระบาดและการชุมนุมการเมือง ทำให้เราขาดทุนอย่างหนัก นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติหายไปหมด บางวันมีผู้ชมคนเดียวก็ต้องเปิดการแสดง โดยเฉลี่ยแต่ละวันมีผู้ชมประมาณ 10-20 คนเท่านั้น ในช่วงเหตุการณ์ความวุ่นวายและเกิดจลาจลใกล้พื้นที่สวนลุมไนท์บาซาร์ จึงได้รับผลกระทบเต็มๆก็ต้องหยุดไปหลายวัน ตอนนี้เปิดการแสดงแล้วก็ยังไม่มีคนกล้าเข้ามาชม