Tag Archives: สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ

สายรัดข้อเพื่อสุขภาพ ช่วยชีวิตคนป่วยได้

ปัจจุบันนี้สายรัดข้อมือเป็นมากกว่าสายยางรัดพลาสติกโดยทั่วๆ ไปๆ  เช่นกันความรุดหน้าทางเทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ใหม่ๆจึงทำเอาสายรัดข้อมือที่ใครๆมองว่าไม่บ้างมีผลดีนั้น  เปลี่ยนเป็นสายรัดข้อมือที่สามารถช่วยชีวาคนๆหนึ่งได้เลยที่เดียว  โดยผู้ริเริ่มได้นำสายรัดข้อมือมาทำเอาเป็นเครื่องช่วยชีวันของผู้บาดเจ็บหอบหืด

เพราะว่าท่วงทีของผู้บาดเจ็บหืดหอบ ก็มีท่วงทีหายใจยากลำบากไม่ง่าย ไอมากจนต้องก้มนั่งไอบนถนน คนเห็นคนป่วยก็รีบเดินมาให้การช่วยเหลือ โดยค้นเจอว่าเธอได้ติดสายรัดข้อมืออัจฉริยะด้วย ซึ่งผู้บาดเจ็บนี้จะได้รับการให้ความอนุเคราะห์จากผู้รักษาฉับพลัน โดยทีมแพทย์สามารถทราบทีท่าพร้อมกับประกาศการดูแลรักษาทั้งหมดจากสายรัดข้อมือคนเจ็บนี้  ผ่านการแตะแท็กระหว่างสมาร์ทโฟนและสายรัดข้อมือ

สายรัดข้อมือที่ช่วยชีวีผู้ป่วยนี้เรียกว่า “ Life Tag “ โดยประกาศภายในสายรัดข้อมือ Life Tag จะมีข่าวคราวของคนเจ็บ  ท่วงท่าของผู้ป่วยและกลอุบายดูแลแบบเดือดร้อน โดยข่าวคราว จะถูกส่งไปยังสมาร์ทโฟน โดยเพียงแตะ NFC ระหว่างมือถือกับสายรัดข้อมือ  ยิ่งไปกว่านี้สายรัดข้อมือLife Tag  สามารถส่งพิกัดสถานที่ ( Location ) เพื่อให้เรียกทีมช่วยเหลือเกื้อกูลคนเจ็บได้ทันที

สายรัดข้อมือ Life Tag  นี้มีข่าวคราวสำคัญที่จำเป็นต้องดูแลสวัสดิภาพอย่างเช่น ประกาศคนป่วย ข่าวสารทางการคุณหมอ ใช้ร่วมกันระหว่าง ศูนย์การปกป้องในกรณีฉุกเฉินและข้าราชการของรัฐ โดยรัฐบาลเกาหลีใต้ มีแปลนจะให้ให้บริการ แบบลองทำนำร่อง ในช่วงเดือนธันวาคม และจะแพร่บริการ ไปยังผู้ที่ต้องใช้  ซึ่งส่วนมากจะเป็นคนสูงอายุที่อยู่เรือนโดด