Tag Archives: ธุรกิจโรงภาพยนตร์

รายได้จากการสร้างธุรกิจโรงภาพยนตร์

ธุรกิจโรงภาพยนตร์ในช่วงที่ผ่านมา

ต้องเผชิญกับปัจจัยลบต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ธุรกิจโรงภาพยนตร์ถือเป็นธุรกิจบันเทิงที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ยังคงเป็นกิจกรรมอันดับแรกๆที่ผู้บริโภคเลือกในยามที่ต้องการผ่อนคลายจากการดำเนินชีวิตที่เร่งรีบท่ามกลางปัญหาสังคมและเศรษฐกิจที่รุมเร้า เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ง่าย ประกอบกับมีราคาที่ไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบกับกิจกรรมบันเทิงรูปแบบอื่น ส่งผลให้ธุรกิจโรงภาพยนตร์ยังเป็นธุรกิจที่สามารถขยายตัวได้ แม้จะต้องเผชิญกับปัจจัยลบต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองอย่างในปัจจุบัน โดยผู้ประกอบการในตลาดต่างมีการขยายสาขากันอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น

จากการเปลี่ยนโรงภาพยนตร์เป็นระบบดิจิทัล จะช่วยสร้างรายได้แก่อุตสาหกรรมโดยรวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ผลิตภาพยนตร์และผู้โฆษณาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการผลิตฟิล์มฉายภาพยนตร์ อีกทั้งจะมีภาพยนตร์ต่างประเทศที่ฉายในระบบดิจิทัลเข้ามามากขึ้น อีกแนวโน้มธุรกิจโรงภาพยนตร์ที่มีโอกาสเติบโต คือ นวัตกรรมโรงภาพยนตร์ 3 มิติ ซึ่งในอนาคตคาดว่ารายได้จากการฉายภาพยนตร์ระบบ 3 มิติ จะมีสัดส่วนถึง 70% เนื่องจากที่ผ่านมา ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์หลายเรื่องมีสัดส่วนรายได้จากการฉายระบบ 3 มิติเทียบเท่ากับระบบ 2 มิติ ทั้งที่มีโรงภาพยนตร์จำนวนน้อยกว่า

การเล็งเห็นโอกาสของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีโรงภาพยนตร์ที่มีศักยภาพและทันสมัย นอกจากนี้ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับค่ายหนังได้เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากคุณภาพของโรงภาพยนตร์ที่มีการพัฒนาให้มีความทันสมัยตรงกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป จึงทำให้ธุรกิจโรงภาพยนตร์ในประเทศไทยยังมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี การเข้าไปขยายธุรกิจโรงภาพยนตร์ในภูมิภาคอาเซียนนั้นจะยังคงเน้นไปที่การนำโรงภาพยนตร์เข้าไปเปิดให้บริการภายในศูนย์การค้าครบวงจรขนาดใหญ่

กลยุทธ์ด้านราคายังคงเป็นกลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการใช้อยู่เสมอ ทั้งการจัดโปรโมชั่นลดราคาตั๋วชมภาพยนตร์ และการออกตั๋วชมภาพยนตร์ในรูปแบบ Package ราคาประหยัด ทั้งนี้เพื่อการเพิ่มความถี่ในการเข้าชมภาพยนตร์และเพิ่มรายได้ในช่วงที่มีคนเข้าชมภาพยนตร์น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงวันธรรมดาและช่วงรอบดึกที่มีอัตราการเข้าชมภาพยนตร์ค่อนข้างน้อย โดยอัตราการเข้าชมภาพยนตร์ของคนไทยนั้นส่วนใหญ่กระจุกอยู่ในช่วงวันหยุดค่อนข้างมาก ทั้งยังมีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคในการซื้อและจองตั๋วชมภาพยนตร์ โดยมีการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายตั๋วชมภาพยนตร์ในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น