Tag Archives: การแสดงโรงละคร

สถานการณ์ปัจจุบันของโรงละครโรงเล็ก

โรงละคร เป็นสถานที่สำหรับฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี ซึ่งในส่วนของโรงละครจะมีความซับซ้อนในการออกแบบให้สอดคล้องกับเวที ฉาก แสง สี และเสียงปัจจุบันการแสดงโรงละครได้รับการพัฒนาทักษะ และนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ เพื่อเพิ่มเติมความน่าตื่นตาตื่นใจที่คับคั่งด้วยคุณภาพ สำหรับการแสดงแต่ละชุดนั้นจะมีคุณลักษณะที่ดึงดูดใจผู้ชมและนำพามาซึ่งความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นความสมบูรณ์แบบของเสื้อผ้าหน้าผม ความท้าทายของการแสดง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีผู้คนสนใจที่จะเข้าชมเป็นจำนวนมาก จึงก่อให้เกิดเป็นธุรกิจ ที่สร้างรายได้เป็นจำนวนมาก

ในปัจจุบันดูเหมือนว่าลู่ทางของละครเวทีไทยจะดูสดใสขึ้น เพราะมีโปรดักชั่นขนาดใหญ่ที่ค่าบัตรเข้าชมราคาแพง แต่ผู้ชมส่วนใหญ่ยังคงเลือกที่จะชมละครเวทีของโรงละครโรงใหญ่ที่เป็นสื่อกระแสหลักเท่านั้น และจะมีผู้ชมเพียงจำนวนน้อยที่เลือกชมละครนอกกระแสในโรงละครโรงเล็ก ซึ่งจำนวนผู้ชมละครโรงเล็กที่น้อยเหล่านี้ นับเป็นเหตุผลประการสำคัญที่ทำให้โรงละครโรงเล็กบางโรงไม่สามารถที่จะยืนโรงได้เพราะขาดรายได้และต้องปิดตัวลงไปเป็นจำนวนมาก โรงละครเหล่านี้ต้องต่อสู้เพื่อเลี้ยงตนเองให้รอดได้ โดยแทบจะไม่ได้รับการสนับสนุนทั้งจากองค์กรภาครัฐและเอกชนในประเทศเลย   หรือมีโรงละครบางโรงโชคดีที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนการจัดทำโปรดักชั่นจากองค์กรต่างประเทศบ้าง

นอกจากนี้ โรงละครโรงเล็กยังมีบทบาทหน้าที่อันสำคัญยิ่งในสังคม ซึ่งไม่เพียงนำเสนอเพียงงานละครนอกกระแสเท่านั้น แต่โรงละครเล็กๆ เหล่านี้มีหน้าที่สำคัญที่ช่วยส่งเสริม หล่อหลอมและธำรงวงการละครให้อยู่ได้อย่างมีชีวิตชีวาและเข้มแข็งในหลากหลายลักษณะ ทั้งทำหน้าที่เป็นแหล่งบ่มเพาะ และยังช่วยสร้างต้นทุนทางศิลปะและต้นทุนทางวิชาการให้แก่นิสิตนักศึกษาวิชาการละครได้เล่าเรียนผลงานละครใหม่ๆ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ที่ต่อยอดจากการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างอาชีพให้นักการรุ่นใหม่ให้กับนิสิตและนักศึกษาการละครที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกันได้มารวมตัว พบปะ และเสวนากันในเรื่องของละครที่รัก อีกทั้ง บทเวทีละครยังเป็นพื้นที่สื่อสารทางสังคมที่สามารถนำเสนอประเด็นต่างๆ

 

จะเห็นได้ว่าปัจจัยของโรงละครเล็กๆ ที่เกิดขึ้น นั้น ส่งผลที่ยิ่งใหญ่ในระดับบุคคล ระดับชุมชน และในระดับสังคมได้ที่ช่วยในการสร้างความรัก และความมั่นคงทางจิตใจ ทั้งนี้พื้นที่เล็กๆ นี้จะช่วยให้คนกลุ่มเล็กๆ ดำรงอยู่ได้อย่างเท่าเทียมกับคนอื่นๆ เช่นเดียวกัน