Category Archives: ไฮดรอลิก

การล็อคระบบไฮดรอลิกอย่างมีประสิทธิภาพ

ไฮดรอลิกเป็นลำดับของมาตรการป้องกันความปลอดภัยที่ดำเนินการล่วงหน้าก่อนการเข้าถึงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่อาจเป็นอันตราย ใช้เมื่อมีความเสี่ยงที่จะปล่อยพลังงานซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลอื่นที่ทำงานในบริเวณใกล้เคียงกับอุปกรณ์ที่กำลังบำรุงรักษา มันเกี่ยวข้องกับการแยกแหล่งพลังงานและล็อคไว้เช่นนั้น เฉพาะผู้ที่ทำงานเท่านั้นที่สามารถกู้คืนได้เมื่องานเสร็จสิ้น ขั้นตอนนี้รวมถึงกุญแจนิรภัย

ในกรณีของระบบขับเคลื่อนด้วยไฮดรอลิก

การปิดปั๊มซึ่งสร้างพลังงานไฮดรอลิกนั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้ระบบปลอดภัย พลังงานไฮดรอลิกสามารถอยู่ในระบบได้อย่างไม่มีกำหนดหลังจากปิดสวิตช์แล้ว การปล่อยพลังงานนี้อย่างกะทันหันและไม่คาดคิดอาจทำให้ชีวิตของพนักงานตกอยู่ในอันตรายได้ ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ขั้นตอนการล็อกเอาต์จะรวมขั้นตอนต่างๆ เพื่อกระจายพลังงานที่เก็บไว้นี้ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเอกสารขั้นตอนอย่างเป็นทางการที่สามารถรวมไว้ในใบอนุญาตทำงาน หรือเพียงแค่เตรียมพร้อมที่จะปิดเครื่องจักร การเตรียมการควรรวมถึงสิ่งต่อไปนี้

ปิดเครื่องตามขั้นตอนการแยกปกติ ในกรณีของระบบไฮดรอลิก อาจรวมถึงสวิตช์แยกเมนหลัก วาล์วจ่ายไฮดรอลิก วาล์วเดรน กระจายพลังงานที่เก็บไว้ออกทางวาล์วระบายน้ำ วาล์วจ่ายไฮดรอลิกสามารถล็อคให้อยู่ในตำแหน่งปิดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันเข้าสู่ระบบ ควรล็อควาล์วเดรนให้อยู่ในตำแหน่งเปิด โดยน้ำมันไฮดรอลิกจะเดรนไปยังถังพักน้ำมัน ใช้อุปกรณ์ล็อคกับตัวแยกไฟฟ้าและวาล์วระบายน้ำของระบบไฮดรอลิก ยึดสิ่งเหล่านี้ให้เข้าที่ด้วยกุญแจแยกเพื่อความปลอดภัย กุญแจแม่กุญแจควรเก็บไว้โดยผู้ที่ใช้หรือเก็บไว้

ใช้เครื่องหมายหรือแท็กที่ให้ข้อมูลต่อไปนี้เป็นขั้นต่ำ

ป้ายและแท็กควรเป็นไปตามมาตรฐานป้ายและสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ทำงานของคุณ เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนขั้นสุดท้าย ควรดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนประกอบที่ขับเคลื่อนด้วยไฮดรอลิกเคลื่อนที่ภายใต้น้ำหนักของตัวเอง อาจมีหมุดล็อคเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบเครื่องจักร หากเป็นไปได้ ควรล็อคสิ่งเหล่านี้ให้เข้าที่ หากไม่มีสิ่งนี้ สามารถวางบล็อกและหนุนอย่างมีกลยุทธ์เพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนเคลื่อนที่ได้

แม่แรงไฮดรอลิกเป็นอุปกรณ์เชิงกลที่ใช้ในการยกของหนักหรือออกแรงมากโดยใช้น้ำมันไฮดรอลิกเป็นแหล่งพลังงานหลัก แม่แรงสามารถยกได้มากขึ้นในระยะทางที่ไกลขึ้นโดยใช้กำลังไฮดรอลิกแม่แรงเหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในยานยนต์ อุตสาหกรรม และการก่อสร้าง ของไหลไฮดรอลิกที่ไม่สามารถบีบอัดได้จะถูกดันเข้าไปในกระบอกสูบของแม่แรงโดยใช้ลูกสูบปั๊ม น้ำมันถูกนำมาใช้เนื่องจากมีความเสถียรและมีคุณสมบัติในการหล่อลื่นตัวเอง เมื่อลูกสูบดึงกลับ น้ำมันจะถูกดึงออกจากอ่างเก็บน้ำและเข้าไปในห้องปั๊ม เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ไปข้างหน้า