Category Archives: หม้อแปลงไฟฟ้า

กลไกในการทำงานที่ถูกต้องของหม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้าถูกห้อมล้อมด้วยขดลวดหรือหม้อแปลงไฟฟ้าตั้งแต่สองตัวขึ้นไปที่มีชื่อเป็นขดลวด หากมีการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้าในขดลวดหลักหม้อแปลงไฟฟ้ามันจะสร้างสนามแม่เหล็กเป็นระยะ ๆ ในแกนกลางด้วยเหตุนี้ จึงทำให้เกิดความผันผวนและสนามจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งของขดลวดทุติยภูมิ ด้วยเหตุนี้จึงกระตุ้นไฟฟ้ากระแสสลับในขดลวดทุติยภูมิทั้งหมดถ้าอยู่ใกล้กระแสไฟฟ้ามีลวดอีกเส้นหนึ่งอยู่และนั่นกำลังช่วยในการเปลี่ยนกำลัง แรงดันไฟฟ้าจะทำให้กระแสไฟไหลเข้าสู่เส้นลวดนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความหลงใหลหม้อแปลงไฟฟ้า

มีการใช้งานมากมายภายใต้หม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้าแยกจะแยกวงจรออกเป็นขดลวดหลักและขดลวดทุติยภูมิหม้อแปลงชนิดนี้ยังใช้ป้องกันความจุที่เพิ่มขึ้นในการเชื่อมโยงหลักและรองและที่อาจทำให้เกิดเสียงความถี่สูง โดยการเหนี่ยวนำแรงดันไฟฟ้าจากขดลวดหนึ่งไปยังอีกขดลวดหนึ่ง หม้อแปลงไฟฟ้าจะแปลงพลังงานไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าหนึ่งระดับเป็นอีกระดับหนึ่ง วงจรของอินพุตและเอาต์พุตแยกจากกันจริง ๆ เนื่องจากขดลวดไม่สัมผัสกันมีประโยชน์ที่ต้องระวังเกี่ยวกับหม้อแปลงแยก หากคุณต้องการเข้าใจบทบาทต่างๆ มากมายที่ดำเนินการโดยหม้อแปลงนี้ มีวัตถุประสงค์หลายประการของหม้อแปลงแยก และตอนนี้ คุณจะเห็นวัตถุประสงค์บางประการของหม้อแปลง

แยกที่ระบุด้านล่างมันแลกเปลี่ยนการแยกหม้อแปลงไฟฟ้าจำนวนมากต้องการการแยกวงจรโดยไม่เพิ่มหรือลดพลังงานไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้า ในหม้อแปลงประเภทนี้หม้อแปลงไฟฟ้า ราคาขดลวดในหม้อแปลงไฟฟ้าและทุติยภูมิมีจำนวนขดลวดใกล้เคียงกัน เช่น อัตราส่วนหม้อแปลงไฟฟ้าให้ความปลอดภัยด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยเท่านั้น หม้อแปลงไฟฟ้าแบบกำหนดเองแบบหนึ่งต่อหนึ่งช่วยแยกผู้ใช้ออกจากทรัพยากร หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนี้จะเชื่อมกับยานเข้ากับรางไฟฟ้า แต่ถูกทำในลักษณะที่สายไฟของเรือจะไม่สัมผัสกับสายไฟจริงๆ ความสามารถในการแยกเสียงหากจำเป็นต้องลดเสียงรบกวนหรือป้องกันเสียงใดๆ ปริมาณที่ผลิตโดยเครื่องขยายเสียงต้องการแยกชิ้นส่วนของหม้อแปลงไฟฟ้า

ส่วนประกอบหม้อแปลงไฟฟ้าออกจากเครื่องขยายเสียง

หม้อแปลงแยกรวมตัวแสดงเข้ากับแอมพลิฟายเออร์ภายในวงจรเอาท์พุตของลำโพงโดยไม่มีการเชื่อมต่อทางกายภาพใดๆ ปริมาณของเครื่องส่งสัญญาณวิทยุที่ผลิตขึ้นจากสายอากาศต้องการแยกส่วนประกอบที่สำคัญของวงจรออกจากสายอากาศ เอาต์พุตของเครื่องขยายสัญญาณความถี่วิทยุรวมตัวส่งสัญญาณผ่านหม้อแปลงแยกไปยังเสาอากาศสายโทรศัพท์ต้องใช้แอมพลิฟายเออร์เป็นช่วงๆ

หม้อแปลงไฟฟ้าเนื่องจากมีข้อมูลดิจิทัลที่ซับซ้อนหม้อแปลงไฟฟ้าแยกส่วนออกจากตัวบ่งชี้เพื่อสั่งการลำโพงทั้งหมดในสาย พวกเขาทำเช่นนี้ที่อินพุตและผลผลิตของแอมพลิฟายเออร์ทุกตัวเพื่อลดช่องว่างที่กว้างระหว่างความต้องการใช้ไฟฟ้าและอุปทานเดียวกันผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าในอินเดียจึงผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าหลากหลายประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการจ่ายแรงดันไฟของอุตสาหกรรมต่างๆ