การป้องกันทรัพยากรที่ทำเว็บไซต์ให้ช้า และวิธีการแก้ไข

ทําเว็บไซต์การป้องกันทรัพยากรที่ทำให้เว็บไซต์ช้าเป็นปัญหาที่สำคัญที่ต้องแก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้มีประสบการณ์การใช้งานที่ดี นี่คือบางวิธีที่สามารถช่วยลดปัญหาการทำให้เว็บไซต์ช้าและเพิ่มประสิทธิภาพ

ปัญหาที่ทำให้เว็บไซต์ช้า

รูปภาพที่ไม่ถูกบีบอัด ทําเว็บไซต์ใช้รูปภาพที่มีขนาดเหมาะสมและใช้การบีบอัดเพื่อลดขนาดไฟล์ ไฟล์ CSS และ JavaScript ขนาดใหญ่ บีบอัดไฟล์ CSS และ JavaScript หรือใช้เครื่องมืออัตโนมัติเพื่อลดขนาดไฟล์ โค้ดที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ประสูติ ทําเว็บไซต์ตรวจสอบโค้ด HTML, CSS, และ JavaScript เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดและลบโค้ดที่ไม่ได้ใช้ การโหลดรายการทรัพยากรที่มาจากที่แตกต่างๆ ลดการร้องขอทรัพยากรจากหลายที่ให้มีการโหลดน้อยลง

วิธีแก้ไขและป้องกัน

การใช้ Caching ใช้การ Caching เพื่อบันทึกไว้ในหน่วยความจำของผู้ใช้และลดการโหลดข้อมูลที่ต้องการทุกครั้ง ทําเว็บไซต์การใช้ Content Delivery Network (CDN) ใช้ CDN เพื่อกระจายทรัพยากรไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ใกล้ที่สุดกับผู้ใช้ การลด Redirects ลดการใช้ Redirects เพื่อลดการขีดข่วนในการโหลดหน้า การใช้ Lazy Loading สำหรับรูปภาพ ใช้ Lazy Loading ทําเว็บไซต์เพื่อโหลดรูปภาพเฉพาะเมื่อมีการเลื่อนลงมาบนหน้า การทำงานข้ามเมื่อไม่จำเป็น ลดการทำงานข้าม JavaScript ที่ไม่จำเป็นในทรัพยากรหลังการโหลดหน้า

การใช้ระบบการสำรองข้อมูลแบบแยกกัน (Isolation)

ทําเว็บไซต์ใช้ระบบการสำรองข้อมูลแบบแยกกันเพื่อลดผลกระทบจากรีเควสสำรองข้อมูลที่มีการดึงข้อมูลใหม่ การใช้ HTTP/2 ใช้โปรโตคอล HTTP/2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการโหลด การใช้ Server-Side Rendering (SSR) หรือ Static Site Generation (SSG) ใช้ SSR หรือ SSG เพื่อลดการประมวลผลที่ต้องทำที่ฝั่งไคลเอนต์ การป้องกันทรัพยากรที่ทำให้เว็บไซต์ช้าเป็นกระบวนการที่ต้องทำเป็นประจำเพื่อให้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพที่ดีและประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้