มั่นใจในผลผลิตด้วยเครื่องบันทึกเวลาทำงาน

ความจริงการปฏิบัติงานของพนักงานที่รักของเรามักจะลดลงเมื่อใดก็ตามที่ไม่มีใครดูแลงานของพวกเขา เมื่อใดก็ตามที่ผู้จัดการหรือหัวหน้างานไม่อยู่พวกเขาจะสูญเสียการแสร้งทำเป็นทำงานหนักและกลับสู่ท่าทีเกียจคร้านและไม่ทำอะไรเลยตามปกติ แนวทางในการทำงานดังกล่าวเป็นสิ่งที่แน่นอนและไม่มีในองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก หากคนงานยังคงดำเนินต่อไปในลักษณะนี้บริษัทจะสูญเสียรายได้นับล้านหลังจากยอดขายและเครื่องบันทึกเวลาทำงานรายได้ที่เป็นไปได้นับล้าน ดังนั้นผู้บริหารจะป้องกันตนเองและสร้างความมั่นใจในผลผลิตของลูกน้องได้อย่างไร

เครื่องบันทึกเวลาทำงานประสิทธิภาพที่สมบูรณ์

ยอดเยี่ยมในพนักงานทุกคนผ่านเครื่องบันทึกเวลาทำงานที่มองเห็นได้ชัดเจน ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาทำงานนี้เป็นอีกหนึ่งแผนนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสำหรับธุรกิจทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโดยรวมขององค์กร ผ่านเครื่องบันทึกเวลาทำงานนี้เจ้าของจะเห็นว่าชั่วโมงทำงานที่ใช้ในการทำงานจริงและซื่อสัตย์ใช้เวลาทำงานไปเท่าไรและใช้ไปเท่าไหร่ในการไม่ได้ใช้งานเท่านั้น นอกจากนี้ทุกองค์กรจะสามารถบรรลุโครงการงานและธุรกรรมประจำวันได้ตรงเวลา เนื่องจากคนงานทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมไปสู่เป้าหมายร่วมกันอย่างหนึ่งนั่นคือผลผลิต

คุณลักษณะที่เห็นได้ทั้งหมดของระบบนี้ทำให้สามารถรีดสิ่งผิดปกติในบริษัทได้อย่างราบรื่น ตัวอย่างเช่นคนงานที่มาสายและออกจากระบบเร็วเกินไปกว่าที่กำหนดไว้อาจถูกหัวหน้ากำหนดและตำหนิได้ง่าย สิ่งนี้กีดกันความล่าช้าและการขาดงานในหมู่คนงาน เครื่องบันทึกเวลาทำงานของบัดดี้จะถูกตัดออกเช่นกันเนื่องจากตัวตรวจสอบการเข้างานใช้ไบโอเมตริก ไม่เคยเป็นไปได้ที่เจ้านายหรือสมาชิกจากผู้บริหารระดับสูงจะมาถึงที่ทำงานก่อนเวลาและใช้มาตรการที่เข้มงวดกับผู้มาสาย นอกจากนี้ยังเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะแต่งตั้งใครบางคนที่ตรงต่อเวลา

ลงทะเบียนเวลาเข้าและออกของเจ้าหน้าที่แต่ละคนและทุกคน

ไม่มีเครื่องจักรอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ใด ๆ สำหรับการลงทะเบียนการเข้าร่วมของพนักงานที่ไม่สามารถหลอกได้และมีข้อ จำกัด ของตัวเอง อย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงการใช้นาฬิกาบอกเวลาของพนักงานรุ่นล่าสุดจะตอบสนองวัตถุประสงค์ของด้ามจับและแทบไม่มีช่องโหว่ นาฬิกาเหล่านี้สามารถวางไว้ที่จุดทางเข้าที่สำคัญและพนักงานหรือพนักงานทุกคนต้องเจาะข้อมูลประจำตัวเพื่อลงทะเบียนการเข้างาน คล้ายกับอุปกรณ์นี้เครื่องบันทึกเวลาทำงานธรรมดาใช้มานานหลายทศวรรษ แต่ในการเข้าถึงพนักงานจำเป็นต้องใช้การ์ดเพื่อรูดจึงเริ่มใช้การ์ดแทนกันได้

เครื่องบันทึกเวลาทำงานราคาจะได้รับการลงโทษอย่างรุนแรง แต่ก็ยังคงมีการจัดการอยู่เสมอ เทคโนโลยีที่ใช้ก่อนเครื่องเจาะคือการใช้ไทม์การ์ด การ์ดเหล่านี้ไม่ใช่ระบบนาฬิกาบอกเวลาที่ดีที่สุด แต่มีหลักฐานการงัดแงะ อย่างไรก็ตามหากนาฬิกาเดินช้าแสดงว่าเวลาที่ไม่ถูกต้องในแผนภูมิการเข้างานของพนักงาน ดังนั้นในไม่ช้าระบบนี้จึงสูญเสียความนิยมไปสู่ระบบนาฬิกาบอกเวลาที่ดีกว่ามาก อุปกรณ์ล่าสุดที่ใช้ในการจัดการเวลาเข้าและออกของพนักงานยังเชื่อมต่อกับหน่วยส่วนกลาง นี่คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และคุณไม่จำเป็นต้องตรวจสอบการเจาะแต่ละครั้งด้วยตนเองในระหว่างวัน