ค้นหาข้อตกลงที่ดีเกี่ยวกับผงหมึกและ Toner Cartridge

ในขณะที่พวกเราส่วนใหญ่หวาดกลัวเครื่องจักรสำนักงานทุกประเภทเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ดูเหมือนจะเป็นสัตว์ประหลาดที่ใหญ่ที่สุดของทั้งหมด เมื่อเครื่องพิมพ์แยกกระดาษออกมาเมื่อไม่ควรกินกระดาษหรือพ่นกระดาษเปล่าเมื่อคุณอยู่ในระหว่างการพิมพ์คุณมีปัญหา มันอาจหมายถึงว่าคุณหมึกหมด การเปลี่ยนToner Cartridgeอาจมีราคาสูงถึงหลายร้อยดอลลาร์ ดังนั้นคุณอาจต้องการเติมตลับหมึกของคุณนี่คือวิธีการเติมToner Cartridgeของคุณ

ก่อนที่คุณจะเติมตลับผงหมึกให้แน่ใจว่าคุณทราบชนิดของผงหมึกที่คุณต้องการToner Cartridge การได้หมึกที่ไม่ถูกต้องสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานหรือไม่ทำงาน เมื่อซื้อชุดเติมหมึกตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีหมายเลขรุ่นหรือประเภทตลับหมึกที่ถูกต้อง หากคุณไม่แน่ใจให้ถามพนักงานร้านค้าเพื่อช่วยคุณ

การทำงานของเครื่องและปัญหาหมึกพิมพ์น้อยลงจากชุดอุปกรณ์ของคุณ

ค้นหาชุดผงหมึกที่เหมาะสมที่จะไปกับตลับหมึกของคุณ ตลับผงหมึกแต่ละตลับทำขึ้นเพื่อใช้งานกับน้ำหนักขนาดเฉพาะและประเภทผงหมึกเคมีโดยเฉพาะและจะไม่ทำงานกับสิ่งที่แตกต่างกันเมื่อคุณได้รับชุดอุปกรณ์แล้วคุณจะต้องทำความสะอาดเครื่องก่อนใส่Toner Cartridgeกลับเข้าที่ จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกกลิ้งที่Toner Cartridgeนั้นสะอาดและปราศจากสิ่งตกค้างจากผงหมึกก่อนหน้า การรักษาความสะอาดสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากต่อประสิทธิภาพ

การทำงานของเครื่องและปัญหาหมึกพิมพ์น้อยลงจากชุดอุปกรณ์ของคุณคุณควรถ่ายโอน “หมึก” ไปยังตลับหมึกเปล่าซึ่งบางครั้งเรียกว่าถังบรรจุToner Cartridgeจากนั้นจึงปิดผนึกรูด้วยวัสดุสิ้นเปลืองจากชุดอุปกรณ์ สั่นเล็กน้อยและวางตลับหมึกกลับเข้าเครื่องพิมพ์ ชุดเติมสำหรับตลับที่ต้องเผาหลุมเติมจะมาพร้อมกับเทปอลูมิเนียมซึ่งคุณจะใช้เทปเหนือหลุมควรนำตลับหมึกหนึ่งตลับกลับมาใช้ใหม่ได้ไม่เกินสองหรือสามครั้งก่อนที่จะต้องซื้อชิ้นส่วนToner Cartridgeเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าตลับหมึกใหม่กว่านั้นจะมี ‘ชิปอัจฉริยะ’ หรือฟิวส์ที่ต้องเปลี่ยนใหม่เพื่อให้ตลับหมึกมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าที่คาดไว้

ต้องการส่งกลับบริษัทส่วนใหญ่เช่นสเตเปิลส์เสนอโปรแกรมรีไซเคิล

เมื่อเติมตลับผงหมึกของคุณเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังเติมมันลงบนผ้าเช็ดตัวเก่าดังนั้นคุณจึงไม่ได้รับหมึกพิมพ์ที่มีค่า และสวมถุงมือและเสื้อเก่าเพื่อหลีกเลี่ยงหมึกเลอะ เนื่องจากอาจมีค่าใช้จ่ายสูงในการซื้อToner Cartridgeเองการบำรุงรักษาตลับหมึกที่คุณมีนั้นคุ้มค่าและน่าเชื่อถือToner Cartridgeบางแห่งจะมารับตลับหมึกเก่าและอื่น ๆ ที่คุณ

ต้องการส่งกลับบริษัทส่วนใหญ่เช่นสเตเปิลส์เสนอโปรแกรมรีไซเคิลเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากตลับผงหมึกมีราคาแพงมากการเติมตลับผงหมึกจึงประหยัดเงินได้มาก นอกจากนี้ยังเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมเพราะคุณใช้ตลับหมึกอิงค์เจ็ทของคุณซ้ำดังนั้นจึงเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและป้องกันไม่ให้ตลับหมึกที่ใช้แล้วหมดไปจากหลุมฝังกลบ