ความสำเร็จของธุรกิจโรงละครสยามนิรมิต

ละครเวที คือ การแสดงสดบนเวทีที่มีฉาก แสง เสียง ประกอบ บทละคร นักแสดง ซึ่งละครเวทีจะมีการสื่อสารระหว่างผู้ชมกับนักแสดงที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกัน ทำให้ปัจจุบันศิลปะการแสดงละครเวทีกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง เช่น เอ็ม เธียเตอร์ ภัทราวดี เธียเตอร์ ศาลาเฉลิมกรุง โรงละครแห่งชาติ สยามนิรมิตร
สำหรับสยามนิรมิตร ช่วงแรกจะเป็นการเน้นตลาดคนไทยก่อนโดยจะมีการจัดทำโปรโมชั่นพิเศษเพื่อให้ชื่อของโรงละครเป็นที่รู้จักรวมไปถึงการใช้สื่อต่างๆเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร แล้วจึงเน้นไปทางนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สำหรับรูปแบบการแสดงยังเป็นการทำให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์ เพราะฉากของสยามนิรมิตเป็นฉากที่ไม่มีการแสดงในที่ไหนมาก่อน โดยมีจำนวนชิ้นของฉากรวมกันกว่า 100 ชิ้น ในการแสดงของสยามนิรมิตส่วนใหญ่จะใช้เป็นเทคนิคทันสมัย ด้วยการนำเทคนิคแบบTheatreClassic นำมาผสมผสานกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านแสง เสียง Special Effects

การแสดงสยามนิรมิตมีการสร้างมาตรฐานใหม่กับการนำเสนอการแสดงศิลปวัฒนธรรมของทุกชาติทั่วโลก โดยอาศัยข้อได้เปรียบทางวัฒนธรรมของประเทศไทยเพื่อสร้างความงดงาม และช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ และสร้างความบันเทิงสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก รวมทั้งยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับแหล่งท่องเที่ยวแบบบันเทิงในมุมมองใหม่ การแสดงระดับโลกที่คาดว่าจะยิ่งใหญ่ตระการตา สนุกสนานสมจริงและทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในกรุงเทพฯ ล้วนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงเวลากลางวันเกือบทุกแห่งแต่สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนก็จะมีเพียง สถานบันเทิงและคาบาเร่โชว์เพียงเท่านั้น

สยามนิรมิตจึงเป็นโรงละครที่เกิดขึ้นมาท่ามกลางการแข่งขันของธุรกิจที่ค่อนข้างจะแตกต่างไปจากธุรกิจที่มีอยู่ การสร้างภาพลักษณ์กับสินค้าที่เกิดขึ้นมาใหม่ เพราะนอกจากจะแข่งขันกับตัวเองแล้วยังต้องแข่งขันกับธุรกิจที่มีอยู่อย่างมากมาย ทั้งนี้เพื่อให้ธุรกิจโรงละครได้มีสืบทอดต่อไปนั้น ทุกคนควรหันมาสนใจและให้ความสำคัญกับการแสดงในรูปแบบนี้ให้มากขึ้น รวมทั้งโรงละครควรจะมีการปรับปรุงรูปแบบการแสดงอยู่ตลอดเวลาก็จะสามารถทำให้ธุรกิจการแสดงโรงละครเจริญก้าวหน้าไปได้อีกด้วย