ความรู้ความเข้าในด้านเทคนิคต่างๆของธุรกิจการแสดง

1228959895

การที่จะทำงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแสดงต้องเข้าใจถึงงานส่วนต่างๆในการแสดงด้วย งานของผู้กำกับการแสดง ส่วนใหญ่จะดำเนินงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว การที่ผู้กำกับการแสดงจะสามารถใช้สมาธิและความคิดสร้างสรรค์ไปในการออกแบบการแสดงหรือจัดภาพบนเวทีให้มีความหมายลึกซึ้ง ฯลฯ ตลอดจนทุ่มเทชีวิตจิตใจให้แก่การฝึกซ้อมจนถึงเปิดวันแสดง นอกจากนั้น เมื่อละครเปิดการแสดงแล้ว ก็ต้องนับได้ว่า งานของผู้กำกับการแสดงสิ้นสุดลง แต่ผู้ที่รับผิดชอบในการดำเนินการแสดงละครตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบสุดท้ายได้แก่ ผู้กำกับเวที หน้าที่ของผู้กำกับเวที ผู้ที่อยู่นอกวงการละคร มักจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญของผู้กำกับเวที ส่วนใหญ่ไม่ทราบด้วยซ้ำว่าผู้กำกับเวทีมีหน้าที่อะไรบ้าง ถ้าจะเปรียบเทียบการจัดแสดงละครเหมือนครอบครัวใหญ่ ๆ ผู้กำกับเวทีเปรียบได้กับแม่บ้านที่มีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของทุกคนและดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้งานของทุกฝ่ายบรรลุผลตามเป้าหมาย ในบรรดาผู้ที่ทำงาน  “หลังฉาก” ทั้งหลาย ผู้กำกับเวทีนับว่าทำหน้าที่ ” ปิดทองหลังพระ ” มากที่สุดผู้หนึ่ง เมื่อมีการแสดงละคร คำชมเชยมักจะไปอยู่ที่นักแสดง ผู้กำกับการแสดง หรือผู้เขียนบทละคร แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่า หากไม่ได้ผู้กำกับเวทีกับหน่วยงานหลังฉาก  ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับเวที นับตั้งแต่ผู้ยกแก เปลี่ยนฉาก เปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้ตัวละคร ตลอดจนจัดเครื่องประกอบการแสดงให้เรียบร้อบทุกอย่างแล้ว นักแสดง ผู้กำกับการแสดง หรือผู้เขียนบทก็จะไม่มีโอกาสเสนอผลงานได้อย่างเต็มที่ ผู้กำกับเวทีเปรียบเสมือนแขนขวาของผู้กำกับการแสดง มีหน้าที่ช่วยเหลืองานทุกด้านเพื่อให้ผู้กำกับการแสดงไม่ต้องห่วงกังวล และสามารถทุ่มเทกำลังความสามารถให้กับการสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างเต็มที่ หน้าที่ของผู้กำกับเวทีจึงมีมากมาย จากที่กล่าวมาแล้วเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้กำกับเวที คงจะเห็นได้ว่า ผู้กำกับเวทีมีความสำคัญต่อการจัดแสดงละครแต่ละครมากเพียงใด ละครเรื่องใดได้ผู้กำกับละครเวทีดี การซ้อมการแสดงก็จะดำเนินไปอย่างเรียบร้อย ทำให้ผู้กำกับการแสดง นักแสดง และฝ่ายออกแบบสาขาต่าง ๆ สามารถทำงานสร้างสรรค์กันได้อย่างเต็มที่ แต่หากผู้กำกับเวทีไม่มีความสามารถ การดำเนินงานก็มักจะติดขัด ขลุกขลัก หรือบางทีถึงกับหยุดชะงักลงกลางคัน เนื่องจากข้อบกพร่องผิดพลาดทางด้านการประสานงาน ดังนั้นทุกครั้งที่จะจัดเสนอละคร ผู้กำกับการแสดงจึงจำเป็นต้องคัดเลือกผู้กำกับเวทีที่มีความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสม