Tag Archives: โรงละครมายาฤทธิ์

โรงละครมายาฤทธิ์ กับการเรียนรู้อันยิ่งใหญ่

โรงละครมายาฤทธิ์ เป็นโรงละครสำหรับเด็กและเยาวชนแห่งแรกของประเทศไทย สร้างขึ้นจากความตั้งใจที่จะจัดแสดงละครเวทีคุณภาพเพื่อสร้างพื้นที่สาธารณะให้เด็กและครอบครัวได้มีโอกาสเข้าถึงนันทนาการสร้างสรรค์ ที่จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งโรงละครแห่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของทีมงานจากสถาบันศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่เป็นทีมงานด้านการละครมืออาชีพและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงการอย่างกว้างขวาง ดังนั้น กระบวนการจัดทำละครจึงต้องอาศัยกระบวนทางความคิดอย่างพิถีพิถันและแยบยล เพื่อส่งสารที่มีความซับซ้อนไปยังผู้ชมให้เข้าใจง่ายที่สุดและต้องทรงพลังที่สุด จึงไม่แปลกถ้าคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าละครเป็นเรื่องง่ายๆ เพราะมันถูกออกแบบมาอย่างตั้งใจที่จะให้ผู้ชมเข้าถึงได้ง่ายที่สุด สิ่งสำคัญเรื่องหนึ่งที่ได้เรียนรู้คือการเข้าใจชีวิตผ่านบทละคร การละครเป็นการจำลองประสบการณ์ชีวิตในสังคมหนึ่งๆ มาย่อส่วนให้เห็นและเรียนรู้แง่มุมทางความคิดในระยะเวลาอันสั้น ละครสะท้อนความจริงของชีวิต เนื่องจากชีวิตมีรากฐานไม่ต่างจากละคร การทำความเข้าใจบทละครก็คือการทำความเข้าใจชีวิต โดยเริ่มจากถอดกรอบความคิดเรื่องศาสนา ศีลธรรมต่างๆ ออกแล้ว มองความเป็นไปของโลกในประเด็นต่างๆ ได้  สิ่งที่เราได้ค้นหาและเรียนรู้คือ มองให้ออกว่าความขัดแย้งของละครแต่ละเรื่องคืออะไร วิเคราะห์บทพูดและพฤติกรรมว่ามีการพิทักษ์ผลประโยชน์ของตนเอง การพิทักษ์ผลประโยชน์ของตัวละครตัวนั้นขัดแย้งกับตัวละครอื่นตัวใดบ้าง และมีการตอบสนองอย่างไร ตัวละครเหล่านั้นเป็นตัวแทนของใครบ้างในสังคม เพราะถ้าเข้าใจบทละคร ก็จะเข้าใจมิติของความเป็นคนมากขึ้น การอยู่ด้วยความเข้าใจทำให้ไม่ด่วนตัดสินว่าใครดีหรือเลว เพียงมองให้เห็นแก่นของความขัดแย้ง พินิจดูปัจจัยที่เป็นแรงขับเคลื่อนพฤติกรรมของคน ยิ่งเข้าใจลึกลงไปเท่าไร ความรู้สึกเกลียดชังก็บรรเทาลงมากเท่านั้น

สำหรับละครเวทีเรื่องแรกที่เปิดแสดงในโรงละครมายาฤทธิ์เป็นละครเวทีส่งเสริมสิทธิเด็กเรื่อง มุกหนอก (Mugnog Kinder) บทละครจากประเทศเยอรมันที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบทละครสำหรับเด็กที่เก่าแก่และดีที่สุดเรื่องหนึ่งของโลก