Tag Archives: ละครเวที

การสร้างสรรละครเวทีแก่ผู้ชมเกิดความประทับใจต่อการแสดงในแต่ละรอบ

Beauty-and-the-Beast-8ละครเวที เป็นการประพันธ์บทโดยนักเขียน บทละครเป็นรูปแบบของวรรณกรรม โดยมากมักจะมีบทพูดกันระหว่างตัวละคร ซึ่งมีลักษณะการแสดงมากกว่าการอ่าน ละครเวทีมีความแตกต่างจากละครเพลงซึ่งเน้นการร้องมากกว่า จุดเด่นของละครเวทีคือการสื่อสารระหว่างผู้ชมกับนักแสดง การสื่อสารระหว่างผู้ชมและนักแสดงเกิดขึ้นไปพร้อมๆกัน องค์ประกอบของละครเวทีคือการแสดงสดบนเวที ที่มีฉาก แสง เสียง ประกอบ และบทละคร คือส่วนที่สำคัญที่สุดในการทำละครทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งละครเวที เพราะมันคือตัวกำหนดองค์ประกอบอื่นๆทุกอย่างในละคร ไม่ว่าจะเป็น โครงของเรื่อง, สีสันของแสง ของฉาก ของเสื้อผ้า และรวมไปถึงการแสดงของนักแสดงด้วย การชมละครเวที ผู้ชมจะได้ชมการแสดงสดของนักแสดง ลนเวทีที่มีฉาก แสง สี เสียง ประกอบอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ นอกจากนี้ละครเวทียังมีจุดเด่น คือ สามารถมีการสือสารระหว่างนักแสดงกับผู้ชม ผู้แสดงสามารถรับรู้ถึงปฏิกิริยาของผู้ชม ทำให้เกิดความรู้สึกร่วมกันและส่งผล เช่น เกิดความประทับใจต่อการแสดงในแต่ละรอบ

ผู้ที่อยู่นอกวงการละคร มักจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญของผู้กำกับเวที ส่วนใหญ่ไม่ทราบด้วยซ้ำว่าผู้กำกับเวทีมีหน้าที่อะไรบ้าง ถ้าจะเปรียบเทียบการจัดแสดงละครเหมือนครอบครัวใหญ่ๆ ผู้กำกับเวที่เปรียบได้กับแม่บ้านที่มีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของทุกคนและดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้งานของทุกฝ่ายบรรลุผลตามเป้าหมาย ในบรรดาผู้ที่ทำงานหลังฉากทั้งหลาย ผู้กำกับเวทีนับว่าทำหน้าที่ปิดทองหลังพระมากที่สุดผู้หนึ่ง เมื่อมีการแสดงละคร คำชมเชยมักจะไปอยู่ที่นักแสดง ผู้กำกับการแสดง หรือผู้เขียนบทละคร

แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าหากไม่ได้ผู้กำกับเวทีกับหน่วยงานหลังฉาก ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับเวที นับตั้งแต่ผู้ยกแก เปลี่ยนฉาก เปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้ตัวละคร ตลอดจนจัดเครื่องประกอบการแสดงให้เรียบร้อบทุกอย่างแล้ว นักแสดง ผู้กำกับการแสดง หรือผู้เขียนบทก็จะไม่มีโอกาสเสนอผลงานได้อย่างเต็มที่ ผู้กำกับเวทีเปรียบเสมือนแขนขวาของผู้กำกับการแสดง มีหน้าที่ช่วยเหลืองานทุกด้านเพื่อให้ผู้กำกับการแสดงไม่ต้องห่วงกังวล และสามารถทุ่มเทกำลังความสามารถให้กับการสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างเต็มที่

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการชมละครเวที

การสร้างบทละคร

เป็นความสามารถที่ต้องอาศัยทักษะและความคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างมาก แต่บุคคลหลายคนก็สามารถจะเขียนบทละครได้ แม้แต่ตัวผู้เรียนเอง หรือศิลปินในท้องถิ่นก็สามารถสร้างบทละครที่มีคุณภาพโดยสะท้อนความคิด ศิลปะ และวิถีชีวิตของท้องถิ่นได้เช่นกัน ละครจึงเป็นกิจกรรมที่ไม่มีกฎเกณฑ์เฉพาะตายตัว อาทิ ดนตรีประกอบการแสดง อาจเป็นดนตรีพื้นบ้านเพียงชิ้นเดียว เช่น ขลุ่ย แคน หรือเพลงที่ผู้เขียนชอบนำมาประกอบการเล่าเรื่องก็ได้ ละครจึงเปิดโอกาสให้ผู้คนได้ทำงานร่วมกัน สามารถทดลองค้นคว้าหาเรื่องราวที่น่าสนใจมานำเสนอต่อผู้ชมอยู่ใหม่ๆได้เสมอ

ละครสามารถให้ได้ทั้งความบันเทิง กระตุ้นเร้าความคิด ให้การศึกษา ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน สอนบทเรียน ให้ความฝันที่คนดูปรารถนาและเป็นเสมือนโลกที่งดงาม ให้ผู้คนหลีกหนีจากชีวิตที่สับสน ได้มาพักสมองผ่อนคลายความเครียดได้ชั่วขณะหนึ่งของนักแสดงตามหัวข้อที่มอบหมายให้แสดง และนำข้อมูลเรื่องราวกลับมาสู่กลุ่มผู้แสดงละครเพื่อสร้างตัวละครและเหตุการณ์ต่างๆตามแผนงานที่กำหนด ตัวละครและเหตุการณ์ต่างๆต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและค้นหาจุดเปลี่ยนจากบทบาทหนึ่งไปสู่อีกบทบาทหนึ่ง อารมณ์ ความรู้สึกของนักแสดงและของตัวละครที่ต่อเนื่องถ่ายทอดกันได้ดี จะทำให้ตัวละครน่าสนใจและมีชีวิตชีวาน่าเชื่อมากขึ้น

นักศึกษามักจะทำละครเวทีเพื่อเป็นกิจกรรมเรียนรู้การทำงานกลุ่ม

โดยใช้ละครเวทีเป็นสนามทดลอง ฝึกฝนความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์ ความมีวินัย ความรักสามัคคี โดยให้ทุกคนเรียนรู้ผิดถูกร่วมกันจากการลงมือทำงานจริงๆ ซึ่งน่าจะเป็นจุดประสงค์สำคัญ จุดเด่นของละครเวที คือ การสื่อสารระหว่างผู้ชมกับนักแสดง การสื่อสารระหว่างผู้ชมและนักแสดงเกิดขึ้นไปพร้อมๆกัน องค์ประกอบของละครเวที คือการแสดงสดบนเวที ที่มีฉาก แสง เสียง ประกอบ และบทละคร คือ ส่วนที่สำคัญที่สุดในการทำละครทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งละครเวที เพราะมันคือตัวกำหนดองค์ประกอบอื่นๆ ทุกอย่างในละคร ไม่ว่าจะเป็น โครงของเรื่อง ,สีสันของแสง ของฉาก ของเสื้อผ้า และรวมไปถึงการแสดง (acting) ของนักแสดงด้วย

การชมละครเวที ผู้ชมจะได้ชมการแสดงสดของนักแสดง ลนเวทีที่มีฉาก แสง สี เสียง ประกอบอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ นอกจากนี้ละครเวทียังมีจุดเด่น คือ สามารถมีการสือสารระหว่างนักแสดงกับผู้ชม ผู้แสดงสามารถรับรู้ถึงปฏิกิริยาของผู้ชม ทำให้เกิดความรู้สึกร่วมกันและส่งผล เช่น เกิดความประทับใจต่อการแสดงในแต่ละรอบ

ความสำเร็จของธุรกิจโรงละครสยามนิรมิต

ละครเวที คือ การแสดงสดบนเวทีที่มีฉาก แสง เสียง ประกอบ บทละคร นักแสดง ซึ่งละครเวทีจะมีการสื่อสารระหว่างผู้ชมกับนักแสดงที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกัน ทำให้ปัจจุบันศิลปะการแสดงละครเวทีกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง เช่น เอ็ม เธียเตอร์ ภัทราวดี เธียเตอร์ ศาลาเฉลิมกรุง โรงละครแห่งชาติ สยามนิรมิตร
สำหรับสยามนิรมิตร ช่วงแรกจะเป็นการเน้นตลาดคนไทยก่อนโดยจะมีการจัดทำโปรโมชั่นพิเศษเพื่อให้ชื่อของโรงละครเป็นที่รู้จักรวมไปถึงการใช้สื่อต่างๆเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร แล้วจึงเน้นไปทางนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สำหรับรูปแบบการแสดงยังเป็นการทำให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์ เพราะฉากของสยามนิรมิตเป็นฉากที่ไม่มีการแสดงในที่ไหนมาก่อน โดยมีจำนวนชิ้นของฉากรวมกันกว่า 100 ชิ้น ในการแสดงของสยามนิรมิตส่วนใหญ่จะใช้เป็นเทคนิคทันสมัย ด้วยการนำเทคนิคแบบTheatreClassic นำมาผสมผสานกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านแสง เสียง Special Effects

การแสดงสยามนิรมิตมีการสร้างมาตรฐานใหม่กับการนำเสนอการแสดงศิลปวัฒนธรรมของทุกชาติทั่วโลก โดยอาศัยข้อได้เปรียบทางวัฒนธรรมของประเทศไทยเพื่อสร้างความงดงาม และช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ และสร้างความบันเทิงสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก รวมทั้งยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับแหล่งท่องเที่ยวแบบบันเทิงในมุมมองใหม่ การแสดงระดับโลกที่คาดว่าจะยิ่งใหญ่ตระการตา สนุกสนานสมจริงและทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในกรุงเทพฯ ล้วนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงเวลากลางวันเกือบทุกแห่งแต่สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนก็จะมีเพียง สถานบันเทิงและคาบาเร่โชว์เพียงเท่านั้น

สยามนิรมิตจึงเป็นโรงละครที่เกิดขึ้นมาท่ามกลางการแข่งขันของธุรกิจที่ค่อนข้างจะแตกต่างไปจากธุรกิจที่มีอยู่ การสร้างภาพลักษณ์กับสินค้าที่เกิดขึ้นมาใหม่ เพราะนอกจากจะแข่งขันกับตัวเองแล้วยังต้องแข่งขันกับธุรกิจที่มีอยู่อย่างมากมาย ทั้งนี้เพื่อให้ธุรกิจโรงละครได้มีสืบทอดต่อไปนั้น ทุกคนควรหันมาสนใจและให้ความสำคัญกับการแสดงในรูปแบบนี้ให้มากขึ้น รวมทั้งโรงละครควรจะมีการปรับปรุงรูปแบบการแสดงอยู่ตลอดเวลาก็จะสามารถทำให้ธุรกิจการแสดงโรงละครเจริญก้าวหน้าไปได้อีกด้วย