สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการเรียน IELTS ที่ไหนดี

เมื่อคุณตัดสินใจที่จะออกจากมณฑลบ้านเกิดของคุณและย้ายไปยังประเทศอื่นอย่างถาวรคุณอาจแปลกใจที่รู้ว่าคุณต้องทำการทดสอบภาษาอังกฤษ ในกรณีนี้สำหรับออสเตรเลียแคนาดาและนิวซีแลนด์ได้รับคะแนนเป็นรางวัลสำหรับผลการทดสอบที่คุณได้รับจากการเรียน IELTS ที่ไหนดีในแง่ของการทดสอบภาษา IELTS เป็นผู้มาใหม่และได้พัฒนาไปสู่การทดสอบภาษาที่เป็นที่ยอมรับสำหรับรัฐบาลและนายจ้าง ซึ่งหมายความว่าในกรณีของแคนาดาผู้สมัครส่วนใหญ่จะต้องได้คะแนนตามที่กำหนดไว้ในการทดสอบหากต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศ

เรียน IELTS ที่ไหนดีทำได้ในหลายประเทศทั่วโลก

เนื่องจากการทดสอบระดับนานาชาตินี้มีศูนย์ที่หลากหลายในเมืองใหญ่ ๆ ส่วนใหญ่ ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณในการฝึกฝนชุดคำถามการฟังการอ่านการพูดและการเขียนและจะได้รับคะแนนตามความสามารถของคุณในแต่ละส่วน ปัจจุบันผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ไปยังแคนาดาได้รับการยอมรับหากพวกเขามีคะแนน 6.5 ในการทดสอบ IELTS ในขณะที่คะแนนในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จะได้รับรางวัลเป็น 7 ซึ่งหมายความว่าใบสมัครของคุณที่จะย้ายไปยังประเทศเหล่านี้สามารถกำหนดได้ด้วยตัวคุณเอง

ผู้คนหลายแสนคนทั่วโลกทำเรียน IELTS ที่ไหนดีส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่ต้องการเรียนที่วิทยาลัยในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถขอคะแนน IELTS ที่ต้องการได้ ตัวอย่างเช่นในสิงคโปร์คะแนน 5.5 ถึง 6.0 คือ ace [ตารางสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนปริญญาตรีในขณะที่ 6.5 ถึง 7 เป็นที่ยอมรับสำหรับหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีการเรียน IELTS ที่ไหนดีเชิงวิชาการแตกต่างจากการทดสอบการฝึกอบรมทั่วไป

ในสองส่วนคือส่วนการอ่านและการเขียนซึ่งง่ายกว่าส่วนวิชาการ

อย่างไรก็ตามคุณยังคงต้องเชี่ยวชาญในส่วนการฟังและการพูดของแบบทดสอบซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละหัวข้อทางวิชาการทั่วไป สิ่งหนึ่งที่คุณต้องตระหนักคือการศึกษาด้วยตนเองช่วยในการทดสอบการฝึกอบรมทั่วไปของ IELTS แต่คุณจำเป็นต้องรู้เทคนิคและวิธีการตอบคำถามแต่ละประเภทสิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในส่วนการพูด นอกจากนี้คุณต้องทราบด้วยว่า IELTS เป็นการทดสอบแบบใช้กระดาษและส่วนการพูดจะเป็นการเผชิญหน้ากับผู้สัมภาษณ์

อย่างไรก็ตามทักษะภาษาอังกฤษของคุณมีความสามารถไม่สามารถระบุได้ว่าคุณทำแบบทดสอบได้ดีเพียงใดเนื่องจากมีหัวข้อที่ไม่คุ้นเคยและนักเรียนทุกคนจะต้องทราบเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละส่วนของแบบทดสอบประเมินภาษานี้ ด้วยเหตุผลที่ดีคุณควรลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนภาษาอังกฤษในท้องถิ่นและเรียน IELTS ที่ไหนดี