สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการชมละครเวที

การสร้างบทละคร

เป็นความสามารถที่ต้องอาศัยทักษะและความคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างมาก แต่บุคคลหลายคนก็สามารถจะเขียนบทละครได้ แม้แต่ตัวผู้เรียนเอง หรือศิลปินในท้องถิ่นก็สามารถสร้างบทละครที่มีคุณภาพโดยสะท้อนความคิด ศิลปะ และวิถีชีวิตของท้องถิ่นได้เช่นกัน ละครจึงเป็นกิจกรรมที่ไม่มีกฎเกณฑ์เฉพาะตายตัว อาทิ ดนตรีประกอบการแสดง อาจเป็นดนตรีพื้นบ้านเพียงชิ้นเดียว เช่น ขลุ่ย แคน หรือเพลงที่ผู้เขียนชอบนำมาประกอบการเล่าเรื่องก็ได้ ละครจึงเปิดโอกาสให้ผู้คนได้ทำงานร่วมกัน สามารถทดลองค้นคว้าหาเรื่องราวที่น่าสนใจมานำเสนอต่อผู้ชมอยู่ใหม่ๆได้เสมอ

ละครสามารถให้ได้ทั้งความบันเทิง กระตุ้นเร้าความคิด ให้การศึกษา ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน สอนบทเรียน ให้ความฝันที่คนดูปรารถนาและเป็นเสมือนโลกที่งดงาม ให้ผู้คนหลีกหนีจากชีวิตที่สับสน ได้มาพักสมองผ่อนคลายความเครียดได้ชั่วขณะหนึ่งของนักแสดงตามหัวข้อที่มอบหมายให้แสดง และนำข้อมูลเรื่องราวกลับมาสู่กลุ่มผู้แสดงละครเพื่อสร้างตัวละครและเหตุการณ์ต่างๆตามแผนงานที่กำหนด ตัวละครและเหตุการณ์ต่างๆต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและค้นหาจุดเปลี่ยนจากบทบาทหนึ่งไปสู่อีกบทบาทหนึ่ง อารมณ์ ความรู้สึกของนักแสดงและของตัวละครที่ต่อเนื่องถ่ายทอดกันได้ดี จะทำให้ตัวละครน่าสนใจและมีชีวิตชีวาน่าเชื่อมากขึ้น

นักศึกษามักจะทำละครเวทีเพื่อเป็นกิจกรรมเรียนรู้การทำงานกลุ่ม

โดยใช้ละครเวทีเป็นสนามทดลอง ฝึกฝนความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์ ความมีวินัย ความรักสามัคคี โดยให้ทุกคนเรียนรู้ผิดถูกร่วมกันจากการลงมือทำงานจริงๆ ซึ่งน่าจะเป็นจุดประสงค์สำคัญ จุดเด่นของละครเวที คือ การสื่อสารระหว่างผู้ชมกับนักแสดง การสื่อสารระหว่างผู้ชมและนักแสดงเกิดขึ้นไปพร้อมๆกัน องค์ประกอบของละครเวที คือการแสดงสดบนเวที ที่มีฉาก แสง เสียง ประกอบ และบทละคร คือ ส่วนที่สำคัญที่สุดในการทำละครทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งละครเวที เพราะมันคือตัวกำหนดองค์ประกอบอื่นๆ ทุกอย่างในละคร ไม่ว่าจะเป็น โครงของเรื่อง ,สีสันของแสง ของฉาก ของเสื้อผ้า และรวมไปถึงการแสดง (acting) ของนักแสดงด้วย

การชมละครเวที ผู้ชมจะได้ชมการแสดงสดของนักแสดง ลนเวทีที่มีฉาก แสง สี เสียง ประกอบอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ นอกจากนี้ละครเวทียังมีจุดเด่น คือ สามารถมีการสือสารระหว่างนักแสดงกับผู้ชม ผู้แสดงสามารถรับรู้ถึงปฏิกิริยาของผู้ชม ทำให้เกิดความรู้สึกร่วมกันและส่งผล เช่น เกิดความประทับใจต่อการแสดงในแต่ละรอบ